09.10.2018.
   413
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto Referent u Pisarnici – arhivar – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/16
URBROJ: 2176/06-04-18-14
Petrinja, 09.10.2018. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto Referent u Pisarnici – arhivar – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Damir Dražetić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 20, upravnog postupka, uredskog poslovanja i arhiva 9, te intervjua 7, odnosno sveukupno 36 bodova,
  1. Katarina Mohr - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 6, upravnog postupka, uredskog poslovanja i arhiva 2, odnosno sveukupno 8 bodova.

 

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Igor Karaturović, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr