16.10.2018.
   355
NATJEČAJ
OBRAZLOŽENJE Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

OBRAZLOŽENJE
Nacrta prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Hrvatski sabor na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2018. godine donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i odražavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129. Zakona.

Prema Odluci o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni vjesnik“, br. 34/07 i 52/14) vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade iznosi 0,55 kuna kn po m2 mjesečno.

Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda komunalne naknade (B) bila je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, dok je novim Zakonom propisana na godišnjoj razini.

Polazište za određivanje vrijednosti boda  komunalne naknade je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Imajući u vidu važeći Program održavanja kao i planirani za 2019. godinu ocjenjuje se da  će planirani prihod biti dostatan  primjenom sada važeće vrijednosti boda.

Stoga se novom Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade predlaže vrijednost boda komunalne naknade 6,60 kn po m2 godišnje ( po m2 = 0,55 kn/mj x 12 mj= 6,60 kn).

Na taj način godišnji iznos komunalne naknade u odnosu na sadašnje stanje se ne planira mijenjati.

U skladu s odredbama čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) Grad Petrinja, pri donošenju Odluke, provodi  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Odluke i pribavljanjem  mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Odluke.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Petrinje uključi u pripremu konačnog Nacrta Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, svrsishodno je provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

 

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno

s danom  16. studeni 2018. godine.

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

danijela.matkovic@petrinja.hr

 

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr