17.12.2018.
   368
NATJEČAJ
Pisano testiranje za prijem u službu referenta za poslove Gradonačelnika - Rezultati testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/18-01/18
URBROJ: 2176/06-11/1-18-11

Petrinja, 14.12.2018. godine

 

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta za poslove Gradonačelnika kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Gabriela Cindrić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, stručni dio 10, te intervjua 8, odnosno sveukupno 34 boda.

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Valentina GAJŠEK, dipl.polit.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr