22.02.2017.
   347
NATJEČAJ
II. NATJEČAJ za dodjelu poticaja za kapitalna ulaganjaII. NATJEČAJ
za dodjelu poticaja za kapitalna ulaganja

 1. Predmet natječaja:

  Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za kapitalna ulaganja.

 2. Opći uvjeti:

  Natječaju za dodjelu poticaja mogu pristupiti fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost, udruge i zadruge poljoprivrednika koje zadovoljavaju slijedeće uvjete:
  - da imaju prebivalište / sjedište na području Grada Petrinje,
  - da se površine i proizvodnja, odnosno ulaganje za koje se traži poticaj nalaze na
  području Grada Petrinje,
  - da nemaju dugovanja prema Gradu Petrinji,
  - da imaju registriranu proizvodnju sukladno nadležnoj Zakonskoj regulativi.

 3. Potrebna dokumentacija i kriteriji dodjele:

  Zahtjev za dodjelu poticaja se podnosi na propisanim Obrascima sa pripadajućom dokumentacijom. Obrasci se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu (ured br. 31) ili na www.petrinja.hr;

  Uz prijavu na natječaj korisnici poticaja moraju priložiti:

  - Dokaz o pravnom statusu (preslika registracije pravne osobe, obrta ili OPG-a);
  - Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Petrinji;
  - Investicijsku studiju za predmetno ulaganje;
  - Potpisanu zadužnicu na iznos odobrenog poticaja;
  - Presliku žiro-računa.
  Kriteriji za dodjelu poticaja su navedeni u Odluci o poticajima u gospodarstvu, poljoprivredi i ruralnom razvoju u Gradu Petrinji za 2017. godinu.

 4. Rok za podnošenje zahtjeva:

  Natječaj je otvoren od raspisivanja do utroška proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2017.godine.

 5. Naziv tijela kojem se podnosi zahtjev:

  Grad Petrinja
  Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
  Ivana Gundulića 2
  44250 Petrinja
  s naznakom «Zahtjev za sufinanciranje zapošljavanja»
  Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju ili ne udovoljavaju uvjetima iz natječaja neće se razmatrati.

  Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu ili na broj telefona 515 – 220 ili 515 – 208.

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
  GRAD PETRINJA
  GRADONAČELNIK

  KLASA: 302-03/16-01/45
  URBROJ: 2176/06-02-17-5
  Petrinja, 30.01.2017. godine

GRADONAČELNIK
Darinko DUMBOVIĆ

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr
DOKUMENT ZA PREUZIMANJE
ZAHTJEV ZA POTICANJE KAPITALNIH ULAGANJA