09.01.2019.
   595
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/18-01/19
URBROJ: 2176/06-07-19-9

Petrinja, 08.01.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Tomislav Latin - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost 6, te intervjua 8, odnosno sveukupno 33 boda,
  2. Jerko Abaz - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 5, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, zaštita okoliša, gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost 4 , odnosno sveukupno 17 bodova.

 

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Vlasta Vuglec, dipl.ing.građ.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr