20.02.2019.
   472
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Veteranski centar Petrinja)

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000031
URBROJ: 2176/06-07/3-19-0016

Petrinja, 20.02.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, HR-10000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene, 2. skupine – „Veteranski centar Petrinja“, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1702/1 (postojeće k.č.br. 1702/1 i 1702/7 k.o. Petrinja (Petrinja, Ivana Mažuranića bb).
  •  
  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.03.2019 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2 Petrinja, soba 28.

  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr