28.02.2019.
   326
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto Viši stručni suradnik za imovinu – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2176/06-08/1-19-10

Petrinja, 28.02.2019. godine

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto Viši stručni suradnik za imovinu – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu kandidati su  postigli sljedeći broj bodova:

  1. Silvija Piškur, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10, imovina jedinice lokalne samouprave 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 40 bodova,
  1. Ivana Lamza, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 6, upravnog postupka i uredskog poslovanja 6, imovina jedinice lokalne samouprave 6, te intervjua 10, odnosno sveukupno 28 bodova.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ante MARIĆ, dipl.inž.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr