07.03.2019.
   347
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti (Referent – geodet)

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/01
URBROJ: 2176/06-03/1-19-10

Petrinja, 07.03.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto Referent – geodet -obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu kandidat je  postiglaosljedeći broj bodova:

Bruno Kolić, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10, stručni dio 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 39 bodova.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Zdravko Kuljanac, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr