30.04.2019.
   364
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Viši stručni suradnik za računovodstvo

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/05
URBROJ: 2176/06-05-19-13

Petrinja, 30.04.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto – Viši stručni suradnik za računovodstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su ostvarili sljedeći broj bodova:

Ivana Borovac - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, stručni dio 6, te intervjua 10, odnosno sveukupno 31 bod.

Mira Momčilović - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 5, upravnog postupka i uredskog poslovanja 2, stručni dio 3, odnosno sveukupno 10 bodova.

 

 

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Ivana Kordić, dipl.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr