17.05.2019.
   211
NATJEČAJ
Javni natječaj - prodaja nekretnine u Donjoj Mlinogi (kč.br. 502/3 i kč.br.502/5, k.o. Mlinoga)
Dokumentacija:
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr