04.06.2019.
   325
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta (ĐURO BUGARIN,  Mala Gorica 102)

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000004
URBROJ: 2176/06-07/11-19-0008
Petrinja, 04. 06. 2019. godine 

 • BLANKA PASCEN
  Australia, Sidney


Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
ĐURO BUGARIN,  Mala Gorica 102
- dostavlja se

 

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
  • građenje stambene građevine i tri pomoćne građevine,

   u Maloj Gorici 188, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 55 k.o. Brest Pokupski.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. 06. 2019. godine  u 09:00 sati, na lokaciji – Petrinja, Ivana Gundulića 2, soba 3 - prizemno.

 3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, Građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

 5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Rada Jajčinović, arh.teh.

 

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr