11.06.2019.
   186
NATJEČAJ
Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja
Dokumentacija
Dokumentacija za preuzimanje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr