08.07.2019.
   270
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za graditeljstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/19-01/10
URBROJ: 2176/06-07/1-19-9

Petrinja, 08.07.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši stručni suradnik za graditeljstvo – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidatkinja je  ostvarila sljedeći broj bodova:

  1. Maja Barić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, prostorno uređenje, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 34 boda.

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Vlasta Vuglec, dipl.ing.građ.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr