08.07.2019.
   331
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši referent za evidencije i prostorno planiranje – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA I KULTURNE BAŠTINE
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/11
URBROJ: 2176/06-07/1-19-10

Petrinja, 08.07.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto - Viši referent za evidencije i prostorno planiranje – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidati su  ostvarili sljedeći broj bodova:

  1. Francisko Čutura - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10, prostorno uređenje, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 40 bodova.
  1. Sanja Boršić - iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 7, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, graditeljstvo i ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 33 boda.

 

PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

Vlasta Vuglec, dipl.ing.građ.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr