09.09.2019.
   242
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto vježbenik - referent za komunalnu infrastrukturu – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-03/19-01/14
URBROJ: 2176/06-09/1-19-9
Petrinja, 09.09.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu na službeničko mjesto vježbenik - referent za komunalnu infrastrukturu – obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Ivana Bartulić, iz općeg dijela iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 10, iz posebnog dijela (stručni dio) 7 te intervjua 10, odnosno sveukupno 37 bodova.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Vera Kaurin, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr