09.10.2019.
   337
NATJEČAJ
Javni natječaj radi prijema u službu namještenika za radno mjesto  Domara – ložača - obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
STRUČNA SLUŽBA GRADA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/19-01/19
URBROJ: 2176/06-04-19-9

Petrinja, 09.10.2019. godine

 

PREDMET: Javni natječaj radi prijema u službu namještenika za radno mjesto  Domara – ložača - obavijest o ishodu provjere znanja i sposobnosti

 

Na provedenom testiranju za prijem u službu kandidat je postigao sljedeći broj bodova:

Krešimir Gagula, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 5  i stručnog dijela 6 , te intervjua 10, odnosno sveukupno 21 bod.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Ivan Begić, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr