14.09.2017.
   341
NATJEČAJ
Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja
Ostalo
Odluka o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr