13.10.2017.
   495
NATJEČAJ
Obavijest o ishodu natječajnog postupka

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU

KLASA: 943-01/17-01/41
URBROJ: 2176/06-08/1-17-15

Petrinja, 13.10.2017.godine

 

PREDMET: Postupak radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (kč.br. 1139, k.o. Petrinja, u naravi objekti i zemljište bivšeg trgovačkog društva Gradska stolarija d.o.o. u Petrinji, Mije Srnaka 51)

  • obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavljuje se

Grad Petrinja pokrenuo je postupak kupoprodaje nekretnine dana 11. rujna 2017. godine Odlukom gradonačelnika o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje i objavi javnog natječaja KLASA: 943-01/17-01/41, URBROJ: 2176/06-02-17-3.

Javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči Grada Petrinje i internetskoj stranici Grada Petrinje, a obavijest o započetom natječaju u izdanju Večernjeg lista, sve dana 14. rujna 2017.godine .

Sukladno obvezama koje ima kao tijelo javne vlasti u smislu odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13., 85/15.) Grad Petrinja obavještava zainteresiranu javnost da je natječajni postupak poništen iz razloga što niti jedna pristigla ponuda nije udovoljila natječajnim uvjetima.

 

PRIVREMENI PROČELNIK 

                  Ante Marić, dipl. ing. agr.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr