14.11.2017.
   444
NATJEČAJ
Rezultati testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
URED GRADONAČELNIKA

Povjerenstvo za provedbu natječaja 

KLASA: 112-03/17-01/14
URBROJ: 2176/06-11/1-17-7

Petrinja, 14.11.2017. godine

 

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu vježbenika – višeg stručnog suradnika za poslove Gradonačelnika kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Natalija Antić Bjelac, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 8, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, prava na pristup informacijama 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 36 bodova.

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Ivana Kordić, mag.oec.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr