15.11.2017.
   437
NATJEČAJ
Rezultati testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-03/17-01/12
URBROJ: 2176/06-09/1-17-8
Petrinja, 15.11.2017. godine

 

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu stručnog suradnika za komunalnu infrastrukturu kandidatkinja je postigla sljedeći broj bodova:

Dajana Matić, iz općeg dijela iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 10, upravnog postupka i uredskog poslovanja 8, iz posebnog dijela 8, te intervjua 10, odnosno sveukupno 36 bodova.

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Vera Kaurin, dipl.iur.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr