20.12.2017.
   514
NATJEČAJ
Rezultati testiranja - referent poljoprivredni redar

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
G R A D   P E T R I N J A
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I IMOVINU
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/17-01/13
URBROJ: 2176/06-08/1-17-8
Petrinja, 20.12.2017. godine

 

Na provedenom pisanom testiranju za prijem u službu referenta – poljoprivrednog redara kandidat je  postigao sljedeći broj bodova:

Kristijan Lovreković, iz poznavanja lokalne samouprave i službeničkih odnosa 9, upravnog postupka i uredskog poslovanja 9, stručni dio 10, te intervjua 10, odnosno sveukupno 38 bodova.

 

                                                                       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                       Ante MARIĆ, dipl.inž.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr