15.05.2018.
   894
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP Građevinska dozvola)

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA:     UP/I-361-03/18-01/000003
URBROJ:  2176/06-07/2-18-0010
Petrinja,    15. 05. 2018. godine

 

Predmet:  HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA SISAK, Sisak, Ulica kralja Tomislava 42, građevinska dozvola

- javni poziv za uvid u spis predmeta, dostavlja se

  1. Pozivaju se stranke (podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
    • rekonstrukciju niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Trnski, u Petrinji, Ulica Josipa Nemeca, Vinogradska ulica, Ulica 6. kolovoza, Ulica Bogomira Rumlera, Ulica Ivana Trnskog, Ulica Mate Filjaka, Odvojak Ulice Mate Filjaka i II. odvojak Ulice Mate Filjaka, na katastarskim česticama k.č.br.: 3675 (2164/4), 3673/1 (dio 2114/1 i 5957), 3673/3 (2116), 3673/2 (2115), 4659 (dio 5958/3), 3670/3 (2126), 3670/1 (2125/1), 3666 (2127), 3665/3 (2129/3), 3665/1 (2129/1), 3665/2 (2130/2), 3662/3 (2136/3), 3663/1 (2132/1), 3662/1 (2136/1), 3662/2 (2136/2), 3598 (2235), 3603/1 (2230/12), 3603/2 (2230/2), 3603/3 (2230/3), 3604 (2230/11), 3602/2 (2230/1), 3602/5 (2230/6), 3601/9 (2236/9), 3600 (2234/1), 4633/1 (5904/1), 2725/1 (1150/4), 2726/8 (1150/24), 2752/2 (2241/2), 2753/1 (2242/1), 2753/3 (2242/3), 2752/1 (2241/1), 4633/14 (5904/17), 2752/3 (2241/3), 2751/1 (dio 1146/4), 2751/2 (1146/9), 2748 (1145/3), 4633/30 (5904/34), 2746 (1146/3), 2744 (dio 2113), 2743 (1146/2C), 2740 (1146/5), 2739 (dio 1146/8), 2736 (dio 1146/1), 2735 (1146/7), 2737 (dio 1146/1), 2733 (1147/2), 4633/31 (5904/35), 3594/5 (2238/2), 3594/8 (2238/14), 3592 (2238/1), 3579/16 (2034/16), 3579/15 (2034/15), 3579/1 (2034/4), 3584/1 (2036/1), 3584/2 (2036/2), 3584/3 (2036/3), 3579/25 (2034/28), 2719/1 (1150/1), 2719/3 (1150/10), 2719/2 (1150/9), 2719/10 (1150/23), 2723/2 (1150/7), 2723/4 (1150/22), 2724/2 (1150/20), 2724/3 (1150/18), 2725/3 (1150/15), 2726/4 (1150/11), 2726/3 (1150/10), 2727/3 (1149/3), 2725/5 (1150/17), 2726/7 (1150/14), 2726/5 (1150/12), 2718 (dio 1165/6), 2717/6 (dio 1165/6), 2712/5 (1165/16), 2717/9 (dio 1165/7), 2717/11 (1165/19), 3581/1 (2030/1), 3583/1 (5954), 3585/8 (2037/8), 3583/2 (2031), 4644/1 (2041/2, 5953, 5907/1 i 5956/1), 3663/2 (2132/2), 3767/2 (2065/2 i 5956/3), 3767/3 (5956/2), 3768/1 (2066 i 2064), 3770 (dio 2063/1), 3772/2 (2041/1), 3762 (2070), 3772/6 (2044), 3772/7 (2048), 3757 (2049/1 i dio 2049/2), 3771 (5955, 2052 i 2063/3), 3761/1 (2054), 3760 (2071), 2544/1 (1991/11), 2542/1 (1991/10), 3777 (5952), 2544/5 (1991/15), 2544/7 (1991/17), 2542/2 (1991/9), 2544/8 (1991/18), 2539/19 (1993/19), 2539/21 (1993/21), 2540 (1995), 3772/9 (1985), 3586/15 (2039), 3586/8 (2040/7), 3586/3 (2040/3), 3586/2 (2040/4), 3585/1 (2037/1), 3585/2 (2037/2), 3585/3 (2037/3), 3585/9 (2037/9), 3585/5 (2037/5), 3585/6 (2037/6), 3585/7 (2037/7), 3581/7 (2030/4), 3581/9 (2030/6), 3581/6 (2030/3), 3581/5 (2029/4), 3581/4 (2029/3), 3581/3 (2029/1), 3581/2 (2030/2), 3582 (2029/2), 2662/3 (dio 677 i dio 1167), 4646 (5906), 2662/1 (dio 677), 2660 (676), 2663 (675), 2665 (674), 2666 (1169), 2667 (673 i 1170), 2668 (1171/1), 2669 (672/K), 2670 (1172), 2672 (670/1, 669, 1175/1 i 1176), 2673 (1177/1), 2674 (1177/2), 2675 (1179 i 1178), 2676 (668), 2677 (1180 i 1181), 2678 (667), 2679/1 (1185/8), 2679/2 (1185/2), 2680/1 (1182/1), 4633/13 (5904/15), 2136/1 (dio 1134, 1135/1 i 1129), 2136/3 (dio 1134), 2136/4 (1135/4), 2137/1 (1128), 2137/2 (1127/1), 2137/3 (1127/2) i 2134 (1126, 1130, dio 1133, dio 5902/1 i 6190) k.o. Petrinja, po zahtjevu koji je podnio investitor HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA SISAK iz Siska, Ulica kralja Tomislava 42.

  2. U spis je priložen glavni projekt, zajedničke oznake: DO393, glavni projektant Mihaela Margetić, dipl. ing. el., ovlašteni inženjer elektrotehnike, broj ovlaštenja: E 1829, projektantski ured: DALEKOVOD-PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Marijana Čavića 4, na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.
    • Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29. svibnja 2018. godine, u 9,00 sati, na lokaciji: Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, prizemno, soba br. 3.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svojeg opunomoćenika. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke

  4. Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Đurđica Brkić, dipl. ing. arh.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr