06.08.2018.
   750
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvod u spis predmeta - Srpska pravoslavna crkva

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA:     UP/I-361-03/18-01/000026
URBROJ:  2176/06-07/2-18-0007

Petrinja,    06. 08. 2018. godine

 

 • UDRUŽENJE SAMOSTALNIH ZANATLIJA, UGOSTITELJA I PREVOZNIKA PETRINJA – pravnom sljedniku                                                                   
 • “DUHAN” PODUZEĆE ZA TRGOVINU DUHANSKIH PRERAĐEVINA ZAGREB – pravnom sljedniku                                                                                                       

Predmet:  SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA PETRINJA, Petrinja, Ulica Vladimira Nazora 13, građevinska dozvola

- javni poziv za uvid u spis predmeta, dostavlja se

 

 1. Pozivamo Vas  na  uvid  u  spis  predmeta u postupku  izdavanja  građevinske  dozvole  za
  • građenje vjerske građevine – pravoslavne crkve,
   u Petrinji, Brezje bb, na novoformiranoj katastarskoj čestici k.č.br. 1881/2 (426/1) k.o. Petrinja, koja će nastati od katastarske čestice k.č.br. 1881/2 (426 i dio 427) k.o. Petrinja, po zahtjevu investitora SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U HRVATSKOJ, EPARHIJE GORNJOKARLOVAČKE, CRKVENE OPĆINE PETRINJA iz Petrinje, Ulica Vladimira Nazora 13.

 2. U spis je priložen glavni projekt, zajedničke oznake: GP 01/18, glavni projektant Branka Dejanović, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica, broj ovlaštenja: A 2436, projektantski ured: INTER ART d.o.o. iz Karlovca, Marmontova aleja 18, OIB 92062452254, na temelju kojeg se izdaje građevinska dozvola.

 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22. 08. 2018. godine, u 9,00 sati, na lokaciji: Petrinja, Ulica Ivana Gundulića 2, prizemno, soba br. 3.

 4. Stranka koja se odazove pozivu ovog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranki koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostavit će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog upravnog tijela u trajanju od 8 dana.

 5. Građevinska dozvola se može izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

               Đurđica Brkić, dipl. ing. arh.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr