16.05.2017.
   625
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Javni poziv za uvid u spis predmeta-Privreda d.o.o.


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Petrinja 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2176/06-07/5-17-0006 

Petrinja, 16.05.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

PRIVREDA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, HR-44250 Petrinja, Gundulićeva 14

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
    1-     građenje građevine: vodoopskrbni cjevovod naselja Brest Pokupski i Mala Gorica,

    na katastarskim česticama k.č.br. 120/11, 163, 164, 332/1, 332/2, 337, 338, 341, 358/1, 468/1, 473, 474/1, 474/2, 475, 542/3, 619/1, 620/1, 620/4, 748/2, 756/1, 899/2, 900, 928, 936, 938/1, 938/2, 941/1, 941/2, 941/3, 942/1, 956/2, 956/3, 956/4, 956/5, 957/2, 957/3, 959/5, 971/1, 971/2, 971/3, 972, 973, 975, 976/1, 976/4, 985/1, 985/3, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1279/2, 1335, 1343/1, 1343/2, 2547, 2548, 2555/1, 2555/2, 2556, 2560, 2562, 2563, 2564, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571/1, 2571/2, 2574, 2579, 2587/3, 2588, 2589, 2593, 2612. k.o. Brest Pokupski (Brest Pokupski i Mala Gorica).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.05.2017. godine u 08:30 sati, na lokaciji – Grad Petrinja, Gradska uprava, I. Gundulića 2, HR-44250 Petrinja, soba 28.

  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Begić, dipl.pravnik

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr