11.12.2017.
   887
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Prijedlog liste i Odluku o stipendistima

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DODJELU STIPENDIJA

Na temelju članka 45. i 46. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13 i 52/14) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 38/17), Odbor za dodjelu stipendija na 4. sjednici održanoj 8.12.2017. godine utvrdio je

Prijedlog liste prvenstva za izbor korisnika stipendije nakon obrade dokumentacije prijavljenih kandidata na Natječaj za dodjelu stipendija za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2017./2018.

1. Katarina Serdar 148
2. Tea Andrijanić 130
3. Matea Oroz 116
4. Višeslav Šako 116
5. Katarina Mandić 98
6. Anja Ćelap 90
7. Barbara Dolenec 89
8. Doris Kajić 76
9. Silvia Jajčević 70
10. Anita Majdančić 70
11. Mate Miletović 68
12. Kristijan Kolić 67
13. Maja Tkalčević 66
14. Inga Kunert 66
15. Romana Roksa 66
16. Marija Begić 65
17. Karla Beketić 61
18. Bruno Marijanović 60
19. Mateo Tomić 60
20. Ivona Tipura 60
21. Ivana Paun 57
22. Sara Pršić 50
23. Nermina Hafizović 50
24. Marko Marinović 48
25. Anamarija Draženović 47
26. Lucija Sklepić 46
27. Dunja Pašalić 42
28. Iva-Mila Brigljević 40
29. Marko Gregurić 40
30. Lucija Marčinko 40
31. Blanka Krčelić 35
32. Luka Mesek 27
33. Lana Lovreković 26
34. Antun Mlinar 26
35. Silvija Rožić 26
36. Frano Miholjević 20
37. Mateja Marinović 18

Svi ostali kandidati nisu predali potrebitu dokumentaciju navedenu u Natječaju ili ne ispunjavaju uvjete za stipendiju sukladno Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 38/17).

Ovaj Prijedlog liste prvenstva za izbor korisnika stipendije objaviti će se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

KLASA: 604-02/17-01/12
URBROJ: 2176/06-01-17-61
Petrinja, 8.12. 2016.god.

PREDSJEDNIK ODBORA ZA DODJELU STIPENDIJA
NIKOLA BARTULIĆ v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr