04.01.2018.
   1110
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Konačna listu korisnika stipendije za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2017./2018

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE
ODBOR ZA DODJELU STIPENDIJA

Na temelju članka 45. i 46. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13 i 52/14) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 38/17), Odbor za dodjelu stipendija na 5. sjednici održanoj 03.01.2018. godine utvrdio je

Konačnu listu korisnika stipendije
za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2017./2018.

1. Tea Andrijanić 130
2. Višeslav Šako 116
3. Anja Ćelap 90
4. Barbara Dolenec 89
5. Doris Kajić 76
6. Anita Majdančić 70
7. Mate Miletović 68
8. Kristijan Kolić 67
9. Maja Tkalčević 66
10. Inga Kunert 66
11. Romana Roksa 66
12. Bruno Marijanović 60
13. Mateo Tomić 60
14. Ivona Tipura 60
15. Ivana Paun 57
16. Sara Pršić 50
17. Nermina Hafizović 50
18. Anamarija Draženović 47
19. Dunja Pašalić 42
20. Iva-Mila Brigljević 40
21. Marko Gregurić 40
22. Lucija Marčinko 40
23. Blanka Krčelić 35
24. Luka Mesek 27
25. Lana Lovreković 26
26. Silvija Rožić 26
27. Frano Miholjević 20
28. Mateja Marinović 18

Ova lista korisnika stipendije objaviti će se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

KLASA: 604-02/17-01/12
URBROJ: 2176/06-01-18-72
Petrinja, 03.01. 2018. godine

PREDSJEDNIK ODBORA
ZA DODJELU STIPENDIJA

NIKOLA BARTULIĆ v.r.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr