19.02.2018.
   1009
UO ZA FINANCIJE, PRORAČUN I NAPLATU POTRAŽIVANJA
Financijsko izvješće Grada Petrinje za 2017. godinu
Dokumentacija
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr