Službenik za informiranje
   3008

KONTAKT

Marina Juranović
Tel: 044/515-200
Fax: 044/515-255
Email: info@petrinja.hr

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove

  • obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Grada Petrinje, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  • unaprjeđuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Gradske uprave, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom
  • vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Petrinji.

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Grad Petrinja, Gundulićeva 2, s naznakom "Službeniku za informiranje" ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: info@petrinja.hr.

Ako se zahtjev za pristup informaciji podnosi usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ukoliko se isti podnosi putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.


Obrasci
Obrazac za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr