04.09.2019.
Službena Petrinja
   527
Održana 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

U Velikoj vijećnici Grada Petrinje dana, 03. rujna 2019. godine, održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. Sjednica je započela usvajanjem Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća te nastavljena Aktualnim satom u sklopu kojeg su gradski vijećnici postavljali pitanja Darinku Dumboviću, gradonačelniku Grada Petrinje. 

Prvo pitanje postavio je vijećnik Inoslav Brkić a odnosilo se na sanaciju lokalnog vodovoda u Stražbenici, gradonačelnik Dumbović odgovorio je kako se u Strategiji Grada planiralo jako puno kada su u pitanju zaselci pa tako i za Stražbenicu, te kako će tražiti podršku od Gradskog vijeća za ta područja koja zaostaju u razvoju.

Predsjednik gradskog vijeća Nenad Radošević postavlja pitanje da li se može napraviti presjek projekata koji se provode u gradu, koji su u tijeku i koji su gotovi, obzirom da je riječ o puno projekata. Na postavljeno pitanje gradonačelnik odgovara da smo svjesni situacije da je grad raskopan jer se provode mnogi projekti i da će u sljedećoj projekciji održavanja cestovne infrastrukture Grad uskoro raspisati Natječaj za cesta koje su gotove s Aglomeracijom, a koje su ostale u jako lošem stanju i trebale bi ih napraviti u punom profili.

Vijećnik Mihael Jurić konstatirao je kako dolazi jesen i po gradu Petrinji je još uvijek dosta raskopanih kanala te da treba razmišljati već sada o tome da se asfaltiraju prije zime, zatim je uputio pitanje gradonačelniku vezano za sufinanciranje projekata građana iz energetske učinkovitosti, te zaključio kako bi bilo dobro da se po pitanju toga nešto napravi i da se građanima pomogne pri javljanju na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Gradonačelnik je istaknuo kako je Grad Petrinja kod legalizacije oslobodio građane plaćanja komunalnih doprinosa (ukupno 9.800.000, kn), te je na taj način građanima ostalo više novaca za sufinanciranje 20% učešća pri energetskoj obnovi.
Vijećnica Luca Gašpar Šako zanima tko će snositi odgovornost za cestu u Poduzetničkoj zoni koja služi za obilazak na kojoj su propale šahte na što gradonačelnik odgovara da postoje određeni rokovi i određena sredstva koja su garancije za izvršene obveze, a o tome ne odlučuje on, o tome odlučuju europski projekti koje vode timovi, o tome odlučuje financijska agencija SAFU kao i resorno Ministarstvo.

„Još jednom moli sve na strpljivost da se vidi da Poduzetnička zona ide korak po korak i za koji dan će sigurno biti gotova Uporabna dozvola.“

– zaključio je gradonačelnik Dumbović.

Sljedeće pitanje postavio je vijećnik Željko Tonković a odnosilo se na visoke cijene priključka na vodovodnu mrežu te ga zanima postoji li mogućnost da se smanji cijena istoga, konkretno za područje Nebojana, Mokrica i Farkašića, Tonković je također apelirao da se vezano za migrante i azilante u koordinaciji s Policijskom postajom Petrinja ishode jače kontrole kako bi se spriječile eventualne neugodnosti i sukobi. Gradonačelnik je istaknuo kako treba napraviti projekciju koliko tih priključaka treba, koliko bi koštalo i iz kojih sredstava bi se isto financiralo, a što se azilanata tiče gradonačelnik je istaknuo kako je to civilizacijska priča u kojoj mi moramo vidjeti kako se možemo obraniti te da pri svakom susretu s predstavnicima policije razgovara na tu temu.

Miroslav Petračić, gradski vijećnik postavlja pitanje da li se Sjednice gradskog vijeća mogu održavati u popodnevnim satima te zašto „stara Vojarna“ u gradu stoji napuštena, a priča se da će novi studentski dom biti izgrađen na dječjem igralištu kod OŠ Dragutina Tadijanovića? Gradonačelnik odgovara da nije problem da vijeće bude u popodnevnim satima, da se u to neće miješati jer o tome odlučuje predsjednik gradskog vijeća. Na drugo pitanje gradonačelnik odgovara da će se na tom prostoru raditi Veteranski centar od strane Ministarstva branitelja, a Grad će imati obavezu riješiti pristupnu cestu, parkiralište i odvodnju.

Na 29. sjednici su usvojene sljedeće točke Dnevnog reda:

  • Prijedlog Odluke o prodaji objekta Gradske stolarije, Petrinja, M. Srnaka 51; Informacija o plaćanju komunalnog doprinosa za izgradnju Veteranskog centra u Petrinji;
  • Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
  • Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (Vidikovac na Hrastovačkoj Gori);
  • Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje,pa će tako izbori za članove vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje biti 27. listopada 2019. godine;
  • Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora na području Grada Petrinje (predsjednik Povjerenstva je Zdravko Kuljanac a članovi su: Ivana Branimir Žugaj, Maja Kovačevič, Kristina Kadić i Boro Dujlović),
  • Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnih sredstava komunalnom poduzeću „Komunalac Petrinja“ d.o.o.Petrinja bez naknade te Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.
2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr