20.03.2019.
Službena Petrinja
   391
Udrugama iz područja socijalne skrbi ukupno odobreno 107.450 kuna

U prostorijama Male vijećnice Grada Petrinje Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje, zajedno sa zamjenicom Viktorijom Kaleb održao je prijam udruga iz područja socijalne skrbi kojima su odobrena određena sredstva slijedom javljanja na Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu.  

Riječ je o Udrugama slijepih SMŽ – Sisak, Centar za žene ADELA , Udruga osoba s invaliditetom SMŽ, Udruga Pomoć starijim osobama, Udruga za razvoj lokalne zajednice „Naš život“, Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama „STAR“, Dobrotvorno društvo Merhamet Sisak i Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska. Ukupno je odobreno 107.450 kuna.

„Ovih dana kroz našu Malu vijećnicu mnoge udruge u kontinuitetu dobrih politika, komunikacija i partnerskih odnosa rade zajednički dobra djela i da se dobra djela trebaju artikulirati kako bi se nagradili kroz vaše programe i planove te da zajednički dođemo do cilja. Vi ste tu, jedan dobar dio udruge koje odrađuju svoj dio posla i to mogu reći vrlo dobro, a bolje možeš, ako imaš dovoljno novaca, ne možeš ako nemaš. Gledamo na budućnost, te ne smijemo dopustit da ostala područja koja su napuštena da zaostaju u napretku za razliku od ostalih dijelova Hrvatske. Tu moramo stvoriti snažniji i veći obrambeni mehanizam kako bi se održali da nismo samo statistika na ovom području i da vidimo što još možemo snažnije artikulirati kroz EU fondove i europske socijalne fondove. Mogu reći da sam zadovoljan pomacima Intervencijskog plana gdje imamo tu jednu socijalnu koheziju koja je izuzetno važna i s kojom se mnoge udruge trebaju upoznati. Ako bi zajednički bili partneri, inače kroz mnoge natječaje koji ne idu samo iz EU fondova, nego koji idu iz županije, resornog Ministarstva, firmi i ostalih koji pomažu i imaju u svojoj projekciji neka ciljna proračunska sredstva za mnoge udruge. Izdvojiti ću neke udruge kao što su: Mala kuća, Udruga „Naš život“gdje mogu reći da povlače jako puno novaca iz europskih sredstava i Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Skoro 7 milijuna kuna se povuklo iz EU fondova. U gradu su najveći socijalni problemi, a Grad Petrinja će vam uvijek biti vaš partner na raspolaganju.“

– rekao je gradonačelnik Dumbović.

U ime prisutnih udruga gradonačelniku Dumboviću zahvalli su se na pomoći: Dijana Smajo iz Udruge osoba s invaliditetom SMŽ, Senka Filipović iz Centra za žene ADELA, Danko Tomanić iz Udruga slijepih SMŽ i Dren Dobrenić iz Udruge osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska.

2018 Grad Petrinja. - Sva prava zadržana
Razvoj - Curious Cat Ltd. - www.curiouscat.hr